Hvad er prisen på en advokat?

3956
Retssag

Dette indlæg er et betalt indlæg og lavet I samarbejde med den/de omtalte virksomheder og/eller deres produkter. Alle hyperlænker er derfor betalte hyperlænker.

.

Hvordan du kan finde den billigste private advokat

I Danmark er der ingen fast timeløn for advokater, da dette er i strid med konkurrencereglerne i landet. Det betyder, at du ikke kan finde én fast pris på en advokat, derimod kan der være mange forskellige. Prisen bestemmer advokaterne selv, de bestemmer altså selv, hvad de vil have for deres ydelser. F.eks. kan prisen variere fra advokat til advokat, for nøjagtig samme ydelse. Den kan også variere pga. advokatens speciale inde for området. De vil typisk tage et højere salær end de advokater, som ikke er specialiseret inde for et bestemt felt. Det bedste man kan gøre, er at indhente tilbud fra flere forskellige advokater og se, hvem der er billigst og hvem man mener, er de bedste, til lige netop din sag.

Sagsomkostningerne

Hvis du står over for en politibetjent og bliver anholdt for en lovovertrædelse med det resultat, at du skal i retten, vil du få beskikket en advokat. Typisk vil du få beskikket en forsvarer fra det offentlige, som det offentlige betaler. Du kan også godt selv, hvis du er over 18 år, selv vælge en advokat, men så skal du som hovedregel selv betale salæret. Taber du sagen i retten, skal du uanset, om du har fået beskikket en forsvarer fra det offentlige eller selv, har valgt en, betale for retssagens omkostninger. Den beskikket advokat har et fast salær, som fastsættes af dommeren. Grundsatsen er 1.700 kr. pr. time. Men dette varierer alt efter omstændighederne.

Varierende pris

Prisen på en advokat kan ad disse grunde være svær at fastesætte. Prisen udmunder sig i de valg du tager, når du står over for en retssag. Derudover er der også en variabel i, om du bliver dømt skyldig eller ej og om dommeren mener, at du skal betale hele omkostningen eller kun dele af den. Det er derfor ikke til at spå om, hvad omkostningerne vil være, da det kommer an på mange parametre.