Bliv klogere på aktiesparekontoen

303
Er aktiesparekontoen noget for dig?

Dette indlæg er et betalt indlæg og lavet I samarbejde med den/de omtalte virksomheder og/eller deres produkter. Alle hyperlænker er derfor betalte hyperlænker.

Hvis du investerer i aktier – eller har en intention om at komme i gang med det – har du formentligt allerede hørt om aktiesparekontoen. Men hvad er aktiesparekontoen egentlig, og er den nødvendigvis en fordel at bruge? I denne artikel ser vi nærmere på aktiesparekontoen, og forklarer samtidig, hvordan den fungerer i praksis, og hvad du får ud af at bruge den, så du kan optimere dine investeringer.

Hvad er aktiesparekontoen?

Aktiesparekontoen er en konto, som du kan oprette gratis til at handle aktier på. Det kan du f.eks. på denne hjemmeside. Aktiesparekontoen er således en almindelig konto, hvorfra du kan investere i aktier. Kontoen har imidlertid en skattemæssig fordel, der gør, at den afviger markant fra andre investeringskonti.

Når du opnår et provenu på investering i aktier, skal du normalt betale 27% i skat af de første DKK 57.200, og efterfølgende 42% af den resterende del af provenuet. Sådan er det imidlertid ikke med aktiesparekontoen; her beskattes du kun med 17%.

Særlige regler ved aktiesparekontoen

Det er unægteligt en fordel kun at skulle beskattes med 17% fremfor 27% eller endda 42%. Dog er det væsentligt at nævne, at aktiesparekontoen kommer med nogle ”strings attached”. Det gælder f.eks., at du maksimalt kan indbetale DKK 103.500 på din aktiesparekonto, og at du kun kan eje én aktiesparekonto. Du har således ikke mulighed for at oprette flere aktiesparekonti på tværs af udbydere.

En anden nok så vigtig regel er, at du med aktiesparekontoen lagerbeskattes. Det betyder, at du hvert år beskattes af gevinster uanset, om de er realiserede eller ej. Har du urealiserede gevinster, vil du således enten skulle finansiere lagerbeskatningen kontant eller ved at sælge en del af din portefølje fra, så kapitalen herfra kan bruges til at finansiere skattebetalingen.

Du kan læse de fyldestgørende regler for aktiesparekontoen på SKATs hjemmeside.

Hvor stor er fordelen så?

Tager vi udgangspunkt i det historiske, gennemsnitlige afkast på aktiemarkedet, som ligger på ca. 7%, vil en fuldt udnyttet aktiesparekonto dermed kunne give et gennemsnitligt afkast på DKK 7.245 før skat. Med en aktiesparekonto vil du dermed spare 10% af afkastet, da du her betaler 17% i stedet for 27%. Det betyder, at du med aktiesparekontoen sparer DKK 724,50 i skat, hvis du genererer et afkast, der svarer til det historiske gennemsnit.

Om denne besparelse så står mål med den tid, du bruger på at oprette aktiesparekontoen – samt det faktum, at du på aktiesparekontoen bliver lagerbeskattet – må være op til den enkelte. Der hersker dog ingen tvivl om, at hvis aktiesparekontoen for alvor skal gøres attraktiv, så vil det kræve et væsentligt højere loft, end det er tilfældet i dag.