Få bugt med skadedyr i hjemmet

28

Dette indlæg er et betalt indlæg og lavet I samarbejde med den/de omtalte virksomheder og/eller deres produkter. Alle hyperlænker er derfor betalte hyperlænker.

Borebiller er et skadedyr, der kan give store skader på træværket i dit hjem. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på om der opstår borehuller i dit træværk og få behandlet problemet, hvis det skulle opstå. Nedenfor kan læse om, hvad borebiller egentlig er, og hvordan du selv kan forebygge problemet.

Hvad er en borebille?

Borebiller er insekter, der kan angribe træværket i dit hjem. Faktisk er det ikke borebillen selv, men borebillernes larver der nedbryder træværket. Dette gør de ved at spise sig gennem træet og lave en masse små huller. Ofte opstår problemet med borebillelarver, hvis der kommer fugt ind i trækonstruktionen, da larverne trives bedst under fugtige forhold. Når æggene først er klækket kan larverne leve og spise af trækonstruktionen i op til 8 år og det er derfor en god idé at undersøge, hvordan du kan bekæmpe dette problem, hvis det opstår i dit hjem.

Hvordan kan du selv bekæmpe dem?

Der er dog ting som du selv kan gøre for at undgå at få borebillelarver i din bolig. Da borebillernes larver lever i fugtigt træ, så er det en god idé at være opmærksom på at du holder dit hjem lunt og tørt, så dit hjem ikke er fugtigt. Desuden er det vigtigt at opdage problemet tidligt ved at holde øjemed træværket i dit hjem. Dette gør du ved at se efter om der opstår huller i træværket i din bolig, da larverne fra borebillerne vil skabe små huller og boremel, som de skubber ud af disse huller. Får du borebiller i dit hjem kan du behandle problemet selv, hvis det er et mindre angreb. Dette gøres ved at behandle træet, der er blevet angrebet med et middel mod skadedyr.

Kontakt professionelle

Det kan være svært at opdage, at der gemmer sig borebillelarver i dit hjem. For at opdage problemet kan du lede efter udgangshuller i dit træværk. Disse vil typisk være på mellem 1 til 2 millimeter. Derudover kan du holde øje med boremel, der ligner gulligt savsmuld, som er larverne skubber ud af hullerne. Borebillen svækker trækonstruktionen i dit hjem og det er derfor vigtigt at få bekæmpet problemet. Kan du ikke selv få bugt med borebillerne kan det være en god idé at kontakte professionelle, der har styr på skadedyrsbekæmpelse, så problemet ikke udvikler sig.