Familieadvokaten

514
Advokater

Dette indlæg er et betalt indlæg og lavet I samarbejde med den/de omtalte virksomheder og/eller deres produkter. Alle hyperlænker er derfor betalte hyperlænker.

De fleste har behov for professionel rådgivning i forbindelse med private juridiske forhold, drejer det sig om spørgsmål, der berører hele familien eller den enkelte person.

 • Hvad sker der f.eks. med jeres pensioner, hvis I bliver skilt?
 • Hvem arver dig, hvis du ikke er gift med din samlever?
 • Er I gift, hvordan er jeres børn fra tidligere forhold så stillet økonomisk ved jeres død?
 • Kan I gifte jer igen, når I sidder i uskiftet bo?
 • Hæfter ægtefæller for hinandens gæld?
 • Har I tænkt på en aftale om jeres ejerbolig?
 • Har I overvejet begunstigelser i jeres pensionsaftaler?

Familieadvokater specialiseret sig indenfor familie- og arveret og bistår med rådgivning omkring:

 • Ægteskab bl.a. oprettelse af ægtepagter,
 • Forældremyndighed,
 • Ugift samlevende,
 • Skilsmisse og separation,
 • Børn og samvær,
 • Testamenter, arv og dødsboer
 • Bodelinger,
 • Mægling og konfliktløsning.

En familieadvokat kan også være behjælpelig med at tjekke families økonomiske og juridiske situation og kan skabe et overblik og forebygge eventuelle kommende konflikter. Familier kan have brug for rådgivning inden for mange forskellige områder fx deres formue, fast ejendom, familieoverdragelser, adoption, bodeling eller deres arvemæssige stilling.

Familieadvokaten giver jer mulighed for at se jeres situation fra en anden vinkel. Det kan afføde et behov for at foretage ændringer. Jeres familieadvokat kan hjælpe jer med at foretage disse ændringer.

Familieadvokaten som rådgiver

Desværre kommer rigtig mange familier ud for at skulle igennem en skilsmisse. Derfor arbejder mange familieadvokater ofte med et pars situation i forbindelse med bruddet. Det er en rigtig god ide at kontakte en familieadvokat allerede, når du overvejer en skilsmisse. På den måde kan du finde ud af, hvordan din økonomiske og juridiske situation er, hvis du bliver skilt. Her kan du betragte advokaten som rådgiver fremfor konfliktløser. På sammen måde kan du henvende dig til en familieadvokat og få rådgivning, hvis du skal have udarbejdet et testamente eller en ægtepagt. Begge dele kan laves på flere forskellige måder med store konsekvenser for de involverede, så søg rådgivning inden du beslutter dig.

Varetager de juridiske dokumenter

Familieadvokaten er også behjælpelig, når du har truffet den beslutning at du vil skilles. Ved en skilsmisse skal der tages stilling til rigtig mange ting og, måske har du og din ex-partner det ikke særlig godt. Det kan være en voldsom opgave at splitte det fælles hjem. Der skal tages stilling til, om jeres fælles bolig skal sælges eller, om en af jer skal blive boende. Samværet med børnene skal besluttes og hvor de skal have bopælsadresse. Familieadvokaten kan rådgive dig om, hvad der er bedst for dig og stå for udarbejdelsen af de juridiske dokumenter i forbindelse med de aftaler I laver. Når det drejer sig om en ægtepagt eller et testamente, er det ligeledes familieadvokaten, der tager sig af papirarbejdet.

Bobestyrer

Det er også familieadvokaten, der fungerer som bobestyrer, i sager hvor arvingerne ikke kan blive enige om at dele arven. Advokaten udpeges enten af skifteretten eller er udpeget af den afdøde i testamentet. Det er bobestyreren, der tager alle de afgørelser, der har at gøre med behandlingen af boet. Er det væsentlige afgørelser, skal de dog forelægges arvingerne før en afgørelse træffes. Man har en bobestyrer, fordi arvingerne ikke må råde over den afdødes midler, inden skifteretten har været inde over. Bobestyrer vil ofte få foretaget en vurdering af bolig og andre aktiver i dødsboet, og sikre at aktiverne bliver sat til salg, og stå for papirarbejdet forbundet med dette.  Ofte skal der udarbejdes tilstandsrapport og andre rapporter for at sikre et godt provenu til dødsboet.

Familieadvokaten som mediator

Når der opstår konflikter, hvad der desværre ofte gør for eksempel ved skilsmisser, hvor begge parter er sårbare og rystede, kan familieadvokaten træde til som mediator. Som mediator prøver man at bygge bro mellem de stridende parter. Mediator kan med et andet ord også kaldes en mægler. Advokaten prøver som upartisk tredjepart og på en konstruktiv måde at løse den konflikt, der er opstået. Det vil sige, at mediatoren ikke tager noget parti, men helt neutralt hører begge parters udlægning af sagen og sørger derefter for, at de stridende parter begge aktivt deltager i konfliktens løsning. På den måde opnås der en løsning, der er brugbar for begge parter. Det er muligt, hvis det er et ønske fra de uenige parter, at deres respektive advokater deltager i mediationen. Ønsker de det kræver det dog, at det aftales på forhånd.

En god familieadvokat kan både forebygge og løse konflikter. Man kontakter en familieadvokat oftest først når en sag allerede har udviklet sig til at være et stort problem. Mange gange kan man både spare tid og energi – og ikke mindst undgå konflikter hvis man tager det i opløbet.