Vil du have den bedst mulige ansættelse af udenlandsk arbejdskraft?

57

Dette indlæg er et betalt indlæg og lavet I samarbejde med den/de omtalte virksomheder og/eller deres produkter. Alle hyperlænker er derfor betalte hyperlænker.

Det er som virksomhed vigtigt at kende de forskellige regler der gælder for udenlandsk arbejdskraft. Har du styr på disse regler?

Hvad er en god ansættelse?

Først og fremmest er en god ansættelse, når man helt fra start har styr på alle detaljer som kræves af virksomheden. En god start er derfor at tage udgangspunkt i, om pågældende skal ansættes som medarbejder eller funktionær. En ansættelse som funktionær afhænger som udgangspunkt om arbejdsopgaver og antal arbejdstimer. Dernæst skal det klarlægges hvorvidt den ansattes arbejde er omfattet af en overenskomst.

Forskellige regler for forskellige statsborgere

Herudover skal man være opmærksom på forskellen mellem udenlandske statsborgere uden for EU og udenlandske statsborgere fra EØS- lande. Udenlandsk arbejdskraft uden for EU have skal arbejds- og opholdstilladelse, som ikke gælder for borgere fra EØS-lande. Det er derfor vigtigt at have styr på hvilken type udenlandsk statsborger man vil ansætte.

Er der råd at hente?

Alt efter hvilken type virksomhed man har, er der god hjælp at hente. Det er først og fremmest virksomhedens eget ansvar, at love og regler bliver overholdt, men det er en god ide at have sparring, der sørger for, at alt bliver formidlet på den bedst mulige måde. På denne måde sørger man ligeledes for, at der er de bedst mulige vilkår for et godt arbejdsmiljø.

God arbejdsplads betyder godt samarbejde

For at opnå et godt arbejdsmiljø skal virksomheden ligeledes have gode vilkår for alle ansatte. Man skal derfor være opmærksom på at skabe gode rammer for, at alle ansatte indgår i en god dialog. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på at alle medarbejdere kommer godt ud af det med hinanden, uanset om der er tale om udenlandsk- eller dansk arbejdskraft. Dette punkt er mindst lige så vigtigt, som at sørge for, at alle formaliteterne er på plads ved en ansættelse.